Udvalg og netværk

Ressource- og administrationsdirektørudvalget (RADU)

Udvalgets formål er at fremme det administrative og tekniske samarbejde inden for sektoren. Udvalget er rådgivende over for rektorkollegiet. Udvalgets arbejde er dels rettet mod offentlige myndigheder og eksterne samarbejdspartnere og dels mod en styrkelse af det interne samarbejde professionshøjskolerne imellem. Udvalgets opgaver omfatter blandt andet:

– Økonomistyring/bevillingsstruktur/taxametersystem
– Budget- og regnskabsanalyser
– Ministerielle styrings- og administrative systemer
– Stillingsstruktur og stillingsbetegnelser
– Overenskomster, personalejura
– Studieadminsitrative forhold
– Sektorens fælles IT anliggender
– Administrative rammevilkår og fælles administrative tiltag

Formand
Professionshøjskoledirektør Søren Lind Christiansen, Professionshøjskolen Absalon

Medlemmer:
Professionshøjskoledirektør Direktør Kirsten Bundgaard, VIA University College
Ressourcedirektør Poul Højmose Kristensen, Professionshøjskolen UCN
Økonomichef Torben Mark Buch, UC SYD
Ressourcedirektør Søren Rotvig Erichsen, Københavns Professionshøjskole
Ressource- og økonomichef Cecilie Bechmann Anthony, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
Økonomi- og ressourcedirektør Ole Hjort Willatzen, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
Ressourcechef Ulla Løgstrup, Maskinmesterskolen København
Chefkonsulent Hanne Bech, Danske Professionshøjskoler

Formænd for faglige netværk

Professionsbacherloruddannelser som udbydes på to eller flere professionshøjskoler er organiseret med et uddannelsesledernetværk. Formand for netværket er samtidig talsmand for uddannelsen. Se herunder, hvem der er talsmænd for hvilke uddannelser.

For henvendelser vedrørende øvrige uddannelser kontakt den enkelte professionshøjskole.

Bioanalytiker
Henrik Hansen, uddannelsesleder på Københavns Professionshøjskole, hnha@kp.dk, 5163 2720

Ergoterapeut
Helle Mousing, uddannelsesleder på Københavns Professionshøjskole, hemo@kp.dk, 5138 0590

Ernæring og Sundhed
Pia Øxenberg, studieleder på UC SYD, poha@ucsyd.dk, 7266 5125

Efter videreuddannelse (EVU)
Dorte Vangsø Rasmussen, vicedirektør for Sundhed, Social og Beskæftigelse på Københavns Professionshøjskole, dovr@kp.dk, 7190 9414

Fysioterapeut
Jannick Marschall, uddannelsesleder på Københavns Professionshøjskole, jnma@kp.dk 5163 2730

Global Nutrition and Health
Karen Søndergaard Christensen, uddannelsesleder på VIA University College, ks@via.dk, 8755 2605

Jordemoder
Bodil Kirstine Møller, uddannelsesleder på Københavns Professionshøjskole, bomo@kp.dk, 5163 2630

Lærer
Elsebeth Jensen, uddannelseschef på VIA University College, ej@via.dk, 8755 3015

Offentlig administration
Hanne Sandahl, uddannelseschef på VIA University College, hsan@via.dk, 8755 3302

Psykomotorisk terapeut
Helle Brok, uddannelsesleder på VIA University College, hebr@via.dk, 8755 2560

Pædagog
Anne Krogh, uddannelseschef på Professionshøjskolen UCN, aek@ucn.dk, 7269 0480

Radiograf
Katrine Borg-Hansen, uddannelsesleder, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, kabo1@ucl.dk, 40228746

Socialrådgiver
Anette Nicolaisen, institutchef på UC SYD, anic@ucsyd.dk, 7266 2923

Sygeplejerske
Iben Bøgh Bahsen, uddannelseschef på Professionshøjskolen UCN, ibb@ucn.dk, 7269 1051

Mangler du en uddannelse, eller en kontaktperson er du velkommen til at kontakte Danske Professionshøjskolers sekretariat

  • +45 33 38 22 00
  • uc-dk@uc-dk.dk
  • Ny Vestergade 17 st. tv. 1471 København K

Tilmeld nyhedsbrev

  • Tilmeld dig Danske Professionshøjskolers nyhedsbrev, og modtag debatindlæg, nyheder og udspil fra vores forskellige kanaler.